Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

Summering av styrelsens synvandring

| Inga kommentarer

Den 14 maj gjorde styrelsen årets första synvandring på området. Syftet med denna första synvandring är att bedöma status på området, se så alla har kommit igång med vårbruket samt att ogräs är bortrensat. Det är viktigt att vi tidigt rensar upp på lotterna för att minska spridningen av ogräs och invasiva arter, därför görs denna första synvandring tidigt på våren.

  • Ogräs: Styrelsen noterade att det över lag ser bra ut på området men att det växer en hel del maskrosor, en del lupiner samt en del kirskål på området som samtliga medlemmar uppmanas att röja bort så tidigt som möjligt.
  • Gångar: Det noterades även att en del gångar var dåligt rensade och styrelsen vill påminna om det gemensamma ansvaret mellan lottgrannar att hålla gångarna i gott skick, dvs. gräset klippt, och gångarna fria och breda nog att passera med en skottkärra.
  • Byggnader: Styrelsen vill påminna om höjdbergänsningarna på området. Vindskydd får upprättas men får ej överstiga 1.50 m i höjd, staket för inte vara högre än 1.10 m. Detta enligt Uppsala kommuns regelverk.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.