Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

Kallelse till årsmöte 17/3

| Inga kommentarer

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT

På grund av ökad risk för spridning av Coronaviruset har styrelsen valt att senarelägga årsmötet. Ny kallelse kommer.

Tisdagen 17 mars, Prästgårdsgatan 12

I år blir det ett spännande årsmöte då vi får besök av kommunens kontaktperson Anders Lovén med anledning av de nya reglerna för fritidsodling som Uppsala kommun beslutat om. Anders kommer presentera de nya reglerna och svara på frågor. De nya reglerna kan ni läsa här (klickbar länk). Bifogat finner ni dessutom styrelsens förslag till nya ordningsregler, proposition om stadgeändring, förslag till nya stadgar, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2019 samt budgetförslag för 2020.

Vi har även i år ordnat med frölotteri (betala med Swish eller kontanter) och föreningen bjuder självklart på fika!

·         17:45 Fika och lotteri

·         18:00 Anders presenterar de nya reglerna och svarar på våra frågor

·         Ca 18:45 Årsmötet börjar

Lokalen där mötet hålls tillhör en bostadsrättsförening och ligger i källaren till ett gulaktigt tegelhus på Prästgårdsgatan 12. Du hittar själva ingången vid den gavel av byggnaden som vetter åt väster, mot en park. Närmaste port är Prästgårdsgatan 12C.


Dagordning:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Fastställande av balansräkning

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om resultatdisposition

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter.

12. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter

och revisor samt suppleanter för dessa

13. Val av ordförande i föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor och suppleant

16. Val av valberedning

17. Behandling av inlämnade motioner

18. Fastställande av ordningsregler för området

19. Behandling av styrelsens proposition till stadgeändring

20. Övriga ärenden

21. Årsmötets avslutande

Välkomna!

Styrelsen för Hällbyvallsodlarna

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.