Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

Dags att betala årsavgiften!

Senast den 15 april ska årsavgiften vara betald.

Samma avgift som förra året gäller. Skulle årsmötet sedan ta beslut om förändringar så får vi justera det i efterhand iom att vi ännu inte kunnat hålla årsmöte som planerat på grund av coronapandemin.

Årsavgiften för en hel lott är 400 kr och 250 kr för en halv, och betalas senast 15e april. Mottagare är Hällbyvallsodlarna, plusgirokonto 75 31 07-2. Ange lottnummer!

OBSERVERA att föreningen inte skickar ut någon räkning!
Den som inte betalat senast på förfallodatum får en skriftlig påminnelse + avgift 50 kr.

Kommentarer inaktiverade.