Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

23 maj, 2018
av admin
Inga kommentarer

Arbetsdag 27 maj

SÖNDAG 27 maj kl 10.30 – 13.00

Mycket välkomna till årets första arbetsdag, där vi fokuserar på de gemensamma ytorna på odlingsområdet. Efter avslutat arbete vid 13-tiden samlas alla dagens deltagare för en stunds korv-och-bröd-ätning tillsammans vid vindskyddet. Föreningen bjuder på detta. Även vegetariska korvar finns (har man behov av annan specialkost tar man med det själv). Ta gärna med egen kopp/mugg så slipper föreningen köpa in engångsvarianter som bidrar till sopberget.

Arbetsuppgifterna för dagen kommer främst att röra sig om att rensa och kratta grusgångarna  Mer information kommer att ges på plats. 

Varmt välkomna önskar styrelsen

9 april, 2018
av admin
Inga kommentarer

Tips från årshjulet

I slutet av mars/början av april kan man börja med inomhussådd av t.ex. purjolök, lejongap, tomater osv. Titta i fröpåsen och se efter hur stora fröna är. Ju mindre frön desto tidigare sådd. Purjolök har ganska stora frön men kan sättas inomhus i mars om man vill ha stora plantor.

Om våren är tidig bör man komma igång med rensning av lotten i april. Särskilt viktigt är det att få bort maskrosor och tussilago som annars snabbt tar över hela lotten. Det kan t.o.m. vara så att jorden reder sig och det kan gå att fräsa jorden. Om man ska gräva eller fräsa på våren finns det olika meningar om. Har man grävt på hösten, behöver man inte gräva på våren också. En del väljer att fräsa relativt grunt. Det kan räcka med att röra om i ytan och rensa. Tänk bara på att direktsådd bör ske så snart som möjligt efter fräsningen för att fukten i jorden ska finnas kvar vid sådd. Alternativt kan man lägga på en fiberduk för att behålla fukten, och man kan även vattna på fiberduken.

Under april är det lämpligt för inomhussådd av lite mer snabbväxande växter t.ex. astrar, olika typer av kål och kryddväxter såsom basilika.

Nya växter och buskar bör planteras under april/maj. Nu finns även krukodlade växter och buskar, t.ex. rosor och vinbärsbuskar. De kan planteras ut under hela sommaren.

Läs mer i Årshjulet för odling.

7 april, 2018
av admin
Inga kommentarer

Tips för att bli av med sorkar

Vissa lotter på området får in sork som gräver runt, förstör lotterna och äter av våra goda grödor.

Ett tips för att mota bort dem kan vara att hålla efter högt gräs, kör gärna med gräsklippare eller trimmer. Du kan även införskaffa en sorkskrämma som kostar ett par hundralappar och fungerar i många säsonger. Skrämmorna skickar ut signaler med vibrationer i jorden som sorkarna inte uppskattar och därför drar sig bort från området.

6 april, 2018
av admin
Inga kommentarer

Bekämpa mördarsniglarna

Förra säsongen blev det tydligt att våra odlingslotter inte längre är skonade från de glupska mördarsniglarna. Styrelsen vill därför uppmana alla odlare att så gott det går bidra till bekämpningen av dessa på området. Se även till att förstöra de ägg du hittar nu under våren så kanske vi kan minimera angreppen under säsongen.

Det finns lite olika metoder för att bekämpa dem, bl.a. annat att lägga dem i hett vatten, gillra fällor med öl i eller klippa sönder dem. Se till att du tar bort kvarlevorna från området då de inte skonar sina fallna kamrater utan gärna mumsar i sig även av dem om de ligger kvar.

 

Brun mördarsnigel

Svart mördarsnigel

Ägg från mördarsnigel

27 februari, 2018
av admin
Inga kommentarer

Kallelse till Hällbyvallsodlarnas årsmöte 2018

Onsdagen 14 mars kl 19 – 21, Prästgårdsgatan

Samling och fika från kl 18.30

Lokalen ligger i källaren i en beigefärgad tegelbyggnad med lägenheter. Du hittar lokalen på gaveln av byggnaden som vetter mot dagiset. Närmaste port är Prästgårdsgatan 12C.

I år blir lotteri med vinster! Ta gärna med kontanter till lotteriet.

Dagordning:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
4. Frågan om mötet kallats i behörig ordning och godkännande av dagordningen
5. Ekonomisk rapport för 2017*
6. Verksamhetsberättelse för 2017*
7. Revisionsrapport
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner
10. Förslag till budget för 2018*​
11. Fastställande av medlemsavgiften
12. Val av ordförande i föreningen
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning

* Ekonomisk rapport, budgetförslag, revisionsrapport och verksamhetsberättelse delas ut på mötet

VÄLKOMNA!
Styrelsen