Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

Köa för en odlinslott

Kön är förtillfället stängd

Intresset för odlingslotterna är hög och kön till att odla på Hällbyvall är tyvärr väldigt lång i dagsläget. Därför har styrelsen valt att för tillfället stänga kön. Vill du ha information om andra odlarföreningar eller höra dig för om möjlighet att starta en ny odlarförening så ber vi dig kontakta Uppsala kommun.

Föreningen har 113 lotter. En lott kan hyras som hel eller halv. En hel lott är 100 kvadratmeter (20×5 m). Årsavgiften för att hyra en hel lott är 400 kr och 250 kr för en halv.