Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

30 mars, 2019
av admin
Inga kommentarer

Biträdande tillsynsperson

Föreningen har idag en tillsynsman som hjälper till med skötsel av odlingsområdet. Vi efterlyser nu en medlem som är intresserad av att tillsammans med nuvarande tillsynsman vara behjälplig i arbetet. Uppgifterna omfattar bl.a. tillsyn av pumphus och vattnet, underhåll av … Läs mer

6 april, 2018
av admin
Inga kommentarer

Bekämpa mördarsniglarna

Förra säsongen blev det tydligt att våra odlingslotter inte längre är skonade från de glupska mördarsniglarna. Styrelsen vill därför uppmana alla odlare att så gott det går bidra till bekämpningen av dessa på området. Se även till att förstöra de … Läs mer