Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

1 april, 2024
av admin
Inga kommentarer

Informationsbrev 2024

Årsavgiften, som är 400 kr för hel lott och 250 kr för halv lott, betalas senast 15 april. Mottagare är Hällbyvallsodlarna, plusgirokonto 75 31 07-2. Ange lottnummer som referens!

OBS! Föreningen skickar inte ut någon räkning! Efter förfallodatum skickas en påminnelse + avgift 50 kr.

Vårarbete, ogräs och mellangångar: Odlingsarbetet ska vara tydligt påbörjat och ogräs bortrensat senast den 10 maj, och odlingslotten ska vara iordningställd till den 10 juni. Ogräs och högt gräs ska hållas efter, både på den
egna lotten och i mellangångarna. Mellangångar sköter vi gemensamt och i gott samarbete med våra lottgrannar.

Gödsel: Kommer att beställas till slutet av april. OBS! MAX 2 skottkärror till hel lott. Annars räcker det inte till alla.

Vinbärsgallkvalster: I enlighet med beslut på årsmötet kommer en kontroll av vinbärsbuskarna att göras under april och smittade buskar kommer av styrelsen åläggas att tas bort.

Vattning: Vattnet slås på i slutet av april, och är påslaget kl. 06.00 – 23.00, för att under hösten stängas av mot slutet av september. Vattning med spridare är inte tillåtet. Vattnet är från egen brunn och dricks på egen risk. Provtagningar görs inte.

Gemensam arbetsdag: Söndag 19 maj kl 10.00 – 14.00, med avslutande grillning.

Skräp: Forsla själv bort bråte och ev. trädgårdsavfall från lotten. Till den gemensamma arbetsdagen kommer 2 släpkärror beställas för bortforsling av plast och trä respektive trädgårdsavfall. Kompostera med hjälp av kompostkvarnen ris och kvistar!

Kompostkvarn: Kontakta tillsynspersonerna om du vill använda den. Lätt att använda.

Kompost: Var och en komposterar på egen lott och ingenstans utanför den. OBS! Librobäcken är miljöskyddat område och tippning i dess slänter är förbjuden! Läs kommunens nya riktlinjer för ytterligare info.

Gräsklippning: En handgräsklippare finns på dasset. En bensindriven trimmer finns också. Ansvarig för denna är Reza Khaksar, lott nr 20 (kontakt nedan)

Grillning: Får endast ske på angiven grillplats vid vindskyddet, ej på den egna lotten.

Biltrafik/parkering: Förbjuden inom området.

Uppsägning, adressändring, anmälan medodlare och ändrad e-postadress: Meddelas via e-post eller sms till köansvarig, Anna Jansson anna_jansson_15@hotmail.com.

Byggnader: Byggnader får inte uppföras. Glas får inte användas i enlighet med kommunens riktlinjer för odlingslotter samt ditt nyttjanderättsavtal och våra egna ordningsregler. Vid osäkerhet, kontakta styrelsen.

Medodlare: Medodlares namn ska stå med på kontraktet. Lottinnehavaren anmäler till köansvarig.

Egen uppsägning: Anmäls till köansvarig. OBS! Det räcker inte att bara avstå från att betala avgiften! Den avträdda lotten skall lämnas i vårdat skick, annars debiteras en upprensningsavgift på 1000 kr.


Missa inte heller att vi har mer utförlig information samt tips och råd för skötseln av din lott här på hemsidan. Gå gärna med i vår Facebook-grupp om du inte redan är det, där kan du utbyta idéer, erfarenheter och ställa frågor till de andra odlarna. Styrelsen kommer även framöver kommunicera mer medlemmarna via mejl och hemsidan.


Styrelsen 2024

Post:Namn:Lott:Telefon:Mejl:
OrdförandeUlla de Verdier43070 876 96 54uldeve@icloud.com
SekreterareCarina Gossas55070 418 46 81gossacarina@gmail.com
KassörLena Grünberg47070 611 15 35lena.grunberg@gmail.com
KöansvarigAnna Jansson30B070 651 81 14anna_jansson_15@hotmail.com
LedamotSigbritt robert48070 257 40 97sigbrittr@hotmail.com
SuppleantLasse Larsson104076 704 69 64larsmartin.larsson@telia.com
SuppleantKerstin Murray60076 704 69 64kerstin.murray@telia.com

Tillsynspersoner:

Post:Namn:Lott:Telefon:Mejl:
TillsynspersonJulio Coronel48073 024 96 20juliojorgecoronel@gmail.com
TillsynspersonAli Pakdaman13070 405 85 76pakdaman1952@gmail.com
TillsynspersonHaji (Reza) Khaksar20072 037 60 64haji.khaksar52@gmail.com

12 augusti, 2020
av admin
Inga kommentarer

Kallelse till årsmöte 2020: ny tid!

Hej alla odlare

I dessa Coronatider ska vi ha ett försenat årsmöte lördag 5 sep kl 14:00 vid vindskyddet på Hällbyvallen.

Hoppas många kan komma. Har ni egen stol att ta med är det bra. Vi får hålla avståndet på 2 m till varandra.Handlingarna har skickas ut tidigare. Om någon vill ha dem igen, maila info@hällbyvallsodlarna.se

Förutom den vanliga dagordningen finns en informationspunkt efter mötet där vi kommer att ta upp ett flertal punkter av intresse för samtliga odlare.

Om någon funderar på att skriva en motion, går det bra. Vi vill ha den senast 25 aug, så att vi hinner ta ställning. Skicka den till  info@hällbyvallsodlarna.se Fundera också på om du vill vara med i styrelsen. Flera har avgått och ytterligare ledamöter kommer att avgåvid nästa årsmöte. Anmäl intresse till info@hällbyvallsodlarna.se

Väl mött och hoppas att vädergudarna är med oss!

Styrelsen för Hällbyvallsodlarna