Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

Om föreningen

Här hittar du nödvändig information  och dokument för föreningen Hällbyvallsodlarna.

Hällbyvallsodlarnas stadgar

Hällbyvallsodlarnas ordningsregler

Infoblad 2019

Årsmötesprotokoll Verksamhetsår 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Medlemsavgift

Årsavgiften för en hel lott är 400 kr och 250 kr för en halv, och betalas senast 15e april. Mottagare är Hällbyvallsodlarna, plusgirokonto 75 31 07-2. Ange lottnummer!

OBSERVERA att föreningen inte skickar ut någon räkning!
Den som inte betalat senast på förfallodatum får en skriftlig påminnelse + avgift 50 kr.

Uppsägning

Anmäls till köansvarig senast sista april (kontaktuppgifter hittar du på medlemsbladet som skickas ut varje år). Observera: det räcker inte att bara avstå från att betala avgiften! Den avträdda lotten skall lämnas i vårdat skick, annars debiteras en upprensningsavgift på 500 kr.

Styrelse 2018

Ordförande och köansvarig: Birgitta Hellqvist, lott nr. 110

Vice ordförande: Ingrid Norlander, lott 18

Kassör: Sigbritt Robert, lott 48

Ledamot: Fia Wolter, lott 59

Ledamot: Gisela van der Ster, lott 52

Sekreterare och hemsideansvarig: Emelie Edin, lott 47

Suppelant: Elisabeth Alphonce, lott 40

För att kontakta styrelsen, mejla: info@hallbyvallsodlarna.se

________________________________

Tillsynsman: Yngve Mellin, lott 74

________________________________

Föreningens organisationsnummer är: 817606-5434

Föreningens plusgirokonto är:  75 31 07-2