Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

Om föreningen

Här hittar du nödvändig information  och dokument för föreningen Hällbyvallsodlarna.

Köa till en lott

Vi har tyvärr stängt möjligheten för nya personer att ställa sig i kö tillsvidare. Anledningen är att det redan är en väntetid på flera år för att få en lott. Håll ögonen öppna på denna sida för att få uppdateringar.

Medlemsavgift

Årsavgiften för en hel lott är 400 kr och 250 kr för en halv, och betalas senast 15e april. Mottagare är Hällbyvallsodlarna, plusgirokonto 75 31 07-2. Ange lottnummer!

OBSERVERA att föreningen inte skickar ut någon räkning!
Den som inte betalat senast på förfallodatum får en skriftlig påminnelse + avgift 50 kr.

Uppsägning

Anmäls till köansvarig senast sista april (kontaktuppgifter hittar du på medlemsbladet som skickas ut varje år). Observera: det räcker inte att bara avstå från att betala avgiften! Den avträdda lotten skall lämnas i vårdat skick, annars debiteras en upprensningsavgift på 1000 kr.

Styrelse 2022

Ställföreträdande ordförande och köansvarig: Birgitta Hellkvist, lott nr. 110 (Ordinarie ordförandepost vakant)
Ställföreträdande ordförande: Gunilla Örn, lott nr. 65
Kassör: Sigbritt Robert, lott nr. 48
Ledamot: Tomas Dalmo, lott nr. 22
IT-ansvarig: Georgios Dimitroglou Rizell, lott nr. 8
Suppleant: Gisela van der Stern, lott nr. 52
Suppleant: Carina Gossas, lott nr. 55 (adjungerad)

För att kontakta styrelsen, mejla: info@hällbyvallsodlarna.se

________________________________

Tillsynspersoner

Julio Coronel, lott 48
Ali Pakdaman, lott 13
Haji (Reza) Khaksar, lott 20

________________________________

Föreningens organisationsnummer är: 817606-5434

Föreningens plusgirokonto är:  75 31 07-2

Uppsala kommuns regler

Här finner du länkar till de kommunala bestämmelserna för fritidsodling på kommunens mark: