Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

Om föreningen

Här hittar du nödvändig information  och dokument för föreningen Hällbyvallsodlarna.

Hällbyvallsodlarnas stadgar

Hällbyvallsodlarnas ordningsregler

Infoblad 2020

Årsmötesprotokoll Verksamhetsår 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Medlemsavgift

Årsavgiften för en hel lott är 400 kr och 250 kr för en halv, och betalas senast 15e april. Mottagare är Hällbyvallsodlarna, plusgirokonto 75 31 07-2. Ange lottnummer!

OBSERVERA att föreningen inte skickar ut någon räkning!
Den som inte betalat senast på förfallodatum får en skriftlig påminnelse + avgift 50 kr.

Uppsägning

Anmäls till köansvarig senast sista april (kontaktuppgifter hittar du på medlemsbladet som skickas ut varje år). Observera: det räcker inte att bara avstå från att betala avgiften! Den avträdda lotten skall lämnas i vårdat skick, annars debiteras en upprensningsavgift på 500 kr.

Styrelse 2020 (tillfällig pga. uppskjutet årsmöte)

Köansvarig: Birgitta Hellkvist, lott nr. 110

Vice ordförande: Ingrid Norlander, lott 18

Kassör: Sigbritt Robert, lott 48

Ledamot: Gisela van der Ster, lott 52

För att kontakta styrelsen, mejla: info@hällbyvallsodlarna.se

________________________________

Tillsynspersoner

Julio Coronel, lott 48

Ali Pakdaman, lott 13

Haji (Reza) Khaksar, lott 20

________________________________

Föreningens organisationsnummer är: 817606-5434

Föreningens plusgirokonto är:  75 31 07-2

Uppsala kommuns regler

Här finner du länkar till de kommunala bestämmelserna för fritidsodling på kommunens mark: