Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

Kallelse till Hällbyvallsodlarnas årsmöte 2018

| Inga kommentarer

Onsdagen 14 mars kl 19 – 21, Prästgårdsgatan

Samling och fika från kl 18.30

Lokalen ligger i källaren i en beigefärgad tegelbyggnad med lägenheter. Du hittar lokalen på gaveln av byggnaden som vetter mot dagiset. Närmaste port är Prästgårdsgatan 12C.

I år blir lotteri med vinster! Ta gärna med kontanter till lotteriet.

Dagordning:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
4. Frågan om mötet kallats i behörig ordning och godkännande av dagordningen
5. Ekonomisk rapport för 2017*
6. Verksamhetsberättelse för 2017*
7. Revisionsrapport
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner
10. Förslag till budget för 2018*​
11. Fastställande av medlemsavgiften
12. Val av ordförande i föreningen
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning

* Ekonomisk rapport, budgetförslag, revisionsrapport och verksamhetsberättelse delas ut på mötet

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.