Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

5 april, 2020
av admin
Inga kommentarer

Viktig info till alla medlemmar

Vi hoppas att ni håller er friska och får möjlighet att vara ute på odlingslotterna och börja fixa i ordning nu när vårsolen börjar komma. 
Pga. coronapandemin så har årsmötet skjutits upp tills vidare. Styrelsen vill dock skicka ut viktig information till er medlemmar inför kommande säsong. 

Här finner ni årsinfobladet med uppdaterade förhållningsregler. Uppsala kommun har också beslutat om nya regler för odlingsområdena så vi vill påminna alla om att läsa dessa. Föreningen kommer komplettera dessa med sin egna ordningsregler så snart årsmötet kan hållas men redan nu gäller alltså kommunens regler. Ni kan läsa dessa här.
En viktig del i dessa är att inga byggnader är tillåtna på odlingsområdet och därför måste samtliga växthus tas bort. De ska vara bortplockade senast 1 oktober. 


Styrelsen här även beslutat att ingen gemensam arbetsdag kommer ske under våren och ingen container kommer heller att beställas. Dock kommer harvning av gångarna ske under våren och då uppmanar vi alla att hjälpas åt att plocka upp ogräset i de gemensamma gångarna. Mer info kommer. 


Då vi inte kunnat hålla årsmöte har vi inte heller valt en ny styrelse. Två styrelseledamöter har därför valt att avsäga sig sina uppdrag och nya ledamöter kommer adjungeras in tills dess att årsmötet kan hållas. När dessa valts kommer ett uppdaterat infoblad med allas kontaktuppgifter att skickas ut. 

Har ni frågor kan ni kontakta oss i styrelsen genom att mejla hallbyvallsodlarnastyrelsen@gmail.com


Glad vår rådande omständigheter till trots!
/Styrelsen

26 mars, 2020
av admin
Inga kommentarer

Dags att betala årsavgiften!

Senast den 15 april ska årsavgiften vara betald.

Samma avgift som förra året gäller. Skulle årsmötet sedan ta beslut om förändringar så får vi justera det i efterhand iom att vi ännu inte kunnat hålla årsmöte som planerat på grund av coronapandemin.

Årsavgiften för en hel lott är 400 kr och 250 kr för en halv, och betalas senast 15e april. Mottagare är Hällbyvallsodlarna, plusgirokonto 75 31 07-2. Ange lottnummer!

OBSERVERA att föreningen inte skickar ut någon räkning!
Den som inte betalat senast på förfallodatum får en skriftlig påminnelse + avgift 50 kr.

9 mars, 2020
av admin
Inga kommentarer

Kallelse till årsmöte 17/3

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT

På grund av ökad risk för spridning av Coronaviruset har styrelsen valt att senarelägga årsmötet. Ny kallelse kommer.

Tisdagen 17 mars, Prästgårdsgatan 12

I år blir det ett spännande årsmöte då vi får besök av kommunens kontaktperson Anders Lovén med anledning av de nya reglerna för fritidsodling som Uppsala kommun beslutat om. Anders kommer presentera de nya reglerna och svara på frågor. De nya reglerna kan ni läsa här (klickbar länk). Bifogat finner ni dessutom styrelsens förslag till nya ordningsregler, proposition om stadgeändring, förslag till nya stadgar, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2019 samt budgetförslag för 2020.

Vi har även i år ordnat med frölotteri (betala med Swish eller kontanter) och föreningen bjuder självklart på fika!

·         17:45 Fika och lotteri

·         18:00 Anders presenterar de nya reglerna och svarar på våra frågor

·         Ca 18:45 Årsmötet börjar

Lokalen där mötet hålls tillhör en bostadsrättsförening och ligger i källaren till ett gulaktigt tegelhus på Prästgårdsgatan 12. Du hittar själva ingången vid den gavel av byggnaden som vetter åt väster, mot en park. Närmaste port är Prästgårdsgatan 12C.


Dagordning:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Fastställande av balansräkning

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om resultatdisposition

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter.

12. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter

och revisor samt suppleanter för dessa

13. Val av ordförande i föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor och suppleant

16. Val av valberedning

17. Behandling av inlämnade motioner

18. Fastställande av ordningsregler för området

19. Behandling av styrelsens proposition till stadgeändring

20. Övriga ärenden

21. Årsmötets avslutande

Välkomna!

Styrelsen för Hällbyvallsodlarna

29 augusti, 2019
av admin
Inga kommentarer

Frö- och sticklingsbytardag

15 september kl. 11-13 på Hällbyvallen

Det verkade finnas intresse för en bytardag för frön och sticklingar, så en av våra medlemmar Mimmi Hansson har organiserat detta. Här kommer informationen som finns i eventet på Facebook för er som inte har Facebook.

Eventet hittar ni här:
https://www.facebook.com/events/2093199007656490/

”Om någon vill ta initiativ till att t ex fixa några termosar kaffe, har någon superbra idé som skulle göra bytet bättre eller liknande så är det självklart välkommet . Jag vill dock redan från början vara tydlig med att jag inte har tänkt göra mycket mer än att organisera/planera lite för att en bytardag ska bli praktiskt möjlig.

Vi hoppas på att det är fint väder så att vi kan vara på den gemensamma ytan mitt bland lotterna. Är det dåligt väder är vi där i alla fall och tar med oss regnkläder/paraplyn och lägger våra frön i plastpåsar.

Jag tänker att man kan byta både frön, sticklingar och hela plantor man tröttnat på. Här är ett förslag på hur vi kan göra, kom gärna med synpunkter om något verkar ogenomtänkt.

Fröbyte, gör såhär: 

1. Portionera upp en rimlig mängd frön av valfri växt. Vad som är ”en rimlig mängd frön” får du avgöra själv, men tillräckligt många för att åtminstone några ska gro – för bondbönor kanske det betyder fem bönor, för blåklockans pyttefrön kanske det är bättre att lägga i en nypa än att räkna exakt. Det är roligare om vi lämnar in lite olika, varierande frön än t ex 20 omgångar solrosfrön (även om det inte är nåt fel på solrosfrön). 

2. Om du tagit egna frön, se till att fröna är mogna och ordentligt torra så att de inte riskerar att mögla. Undvik frön från s.k. F1-hybrider – de är inte genetiskt stabila och kommer sannolikt inte ge en planta som är likadan som moderplantan. Om en växt du köper är en F1-hybrid brukar detta vara markerat på fröpåsen, krukan eller på något annat vis i butiken. 

3. Lägg frön i ett litet kuvert eller liknande. En snabb googling på ”origami seed packet” och några ark skrivarpapper är en bra och billig variant på kuvert. 

3. Märk upp kuvertet med växtens namn på svenska och gärna även på latin om du känner till det. Då kan den som byter till sig fröna själv hitta information om hur växten bäst tas om hand.

4. Ta med dig dina kuvert till bytardagen.

5. Lägg dina frökuvert på det gemensamma ”bytarbordet” och berätta hur många du lämnar in. 

6. Ta det lugnt, kika på vilka frön som kommer in, prata exalterat om växter och odling med övriga deltagare, eller gör något annat spännande tills jag säger till.

7. Gå lugnt och sansat och välj högst så många frökuvert som du själv har lämnat in. 

8. Kom ihåg att vara trevlig och inte hetsa och stressa. Om just det där frökuvertet du hade spanat in hann plockas av någon annan kanske ni kan dela på det, eller så kanske den som lämnade in det har fler frön att bjuda på.

9. Gläds åt dina nya frön.

Stickling-/plantbyte, gör såhär:

1. Ta sticklingar av det du vill byta bort. Det kan bli lite kort om tid för dem att rota sig, men om möjligt är rotade sticklingar trevligast. Om du är osäker när du tar sticklingen, lolla upp om växten behöver ha rotdelar med för att kunna föröka sig. Det vore trist att få fina sticklingar som sedan inte kan överleva.

2. Linda lite vått hushållspapper runt rötter eller snitt och sätt en plastpåse runtom, så att de inte torkar ihjäl.

3. Skriv växtens namn på t ex en bit frystejp och märk upp växten.

4. Följ resterande steg för fröbyte ovan.”

18 juni, 2019
av admin
Inga kommentarer

Skötsel av gräsytor

Hej alla medlemmar!

Styrelsen har fått funderingar gällande skötseln av de gräsytor som omger odlingsområdet och vill därför skicka ut information till medlemmarna. Vanligtvis är det vår tillsynsman Yngve som skött ytorna och klippt gräset. Vid den uppmätning av området som gjordes av kommunen förra året framkom att dessa ytor inte tillhör föreningen utan ska skötas av kommunen (vilket de dock aldrig gjort). Styrelsen ligger just nu på kommunen om att ta sitt ansvar för att sköta gräsklippningen då föreningen skött deras mark gratis under alla år. Vi har därför sagt till Yngve att inte klippa. Vi fick besked att gräsklippning skulle vara beställd av kommunen efter att vi legat på dem om detta. Men det verkar ändå inte skötas. Styrelsen förstår självklart att det ställer till det för oss som odlar att gräset inte hålls efter, men vi ville ändå markera detta mot kommunen så det inte är klippt när de väl kommer dit och att det därmed inte sköts i fortsättningen heller. Vi fortsätter att ligga på kommunen gällande detta.

För frågor kontakta gärna oss i styrelsen: info@hallbyvallsodlarna.se

5 juni, 2019
av admin
Inga kommentarer

Summering av styrelsens synvandring

Den 14 maj gjorde styrelsen årets första synvandring på området. Syftet med denna första synvandring är att bedöma status på området, se så alla har kommit igång med vårbruket samt att ogräs är bortrensat. Det är viktigt att vi tidigt rensar upp på lotterna för att minska spridningen av ogräs och invasiva arter, därför görs denna första synvandring tidigt på våren.

  • Ogräs: Styrelsen noterade att det över lag ser bra ut på området men att det växer en hel del maskrosor, en del lupiner samt en del kirskål på området som samtliga medlemmar uppmanas att röja bort så tidigt som möjligt.
  • Gångar: Det noterades även att en del gångar var dåligt rensade och styrelsen vill påminna om det gemensamma ansvaret mellan lottgrannar att hålla gångarna i gott skick, dvs. gräset klippt, och gångarna fria och breda nog att passera med en skottkärra.
  • Byggnader: Styrelsen vill påminna om höjdbergänsningarna på området. Vindskydd får upprättas men får ej överstiga 1.50 m i höjd, staket för inte vara högre än 1.10 m. Detta enligt Uppsala kommuns regelverk.

3 juni, 2019
av admin
Inga kommentarer

Invasiva växter

Styrelsen vill uppmana samtliga medlemmar och odlare att begränsa och bekämpa invasiva växtarter på odlingsområdet, exempelvis blomsterlupiner. Dess må vara vackra men tar växtplats från andra känsligare arter och mångfalden bland blommor påverkas, vilket också gör att bin och insekter inte trivs lika bra.

Det är inte otillåtet att ha lupiner på sin lott, men vi kan ändå hjälpas åt att begränsa dess spridning.

Den 6 juni är Stora lupinbekämpardagen för de som vill passa på att göra en ansats att minska lupinens framfart. Läs mer här:
https://www.facebook.com/events/396151474555369/

19 maj, 2019
av admin
Inga kommentarer

Arbetsdag 19 maj

Vårens arbetsdag sker den 19/5 kl. 10.30-14.00

Fokus för dagen är arbete på de gemensamma ytorna. Vi samlas vid vindskyddet för att gå igenom vad som behöver göras. Dagen avslutas med gemensam korvgrillning.

Tag med en egen kaffekopp då vi inte köper in några engångsmuggar.

Vi ses!

/Styrelsen

30 mars, 2019
av admin
Inga kommentarer

Biträdande tillsynsperson

Föreningen har idag en tillsynsman som hjälper till med skötsel av odlingsområdet. Vi efterlyser nu en medlem som är intresserad av att tillsammans med nuvarande tillsynsman vara behjälplig i arbetet.

Uppgifterna omfattar bl.a. tillsyn av pumphus och vattnet, underhåll av skottkärror och vindskydd, närvaro vid harvning av gångar, beställa container och gödsel m.m.

Är du intresserad? Ta kontakt med styrelsen eller med nuvarande tillsynsman Yngve ute på området eller genom att mejla info@hallbyvallsodlarna.se