Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

3 juni, 2019
av admin
Inga kommentarer

Invasiva växter

Styrelsen vill uppmana samtliga medlemmar och odlare att begränsa och bekämpa invasiva växtarter på odlingsområdet, exempelvis blomsterlupiner. Dess må vara vackra men tar växtplats från andra känsligare arter och mångfalden bland blommor påverkas, vilket också gör att bin och insekter inte trivs lika bra.

Det är inte otillåtet att ha lupiner på sin lott, men vi kan ändå hjälpas åt att begränsa dess spridning.

Den 6 juni är Stora lupinbekämpardagen för de som vill passa på att göra en ansats att minska lupinens framfart. Läs mer här:
https://www.facebook.com/events/396151474555369/

19 maj, 2019
av admin
Inga kommentarer

Arbetsdag 19 maj

Vårens arbetsdag sker den 19/5 kl. 10.30-14.00

Fokus för dagen är arbete på de gemensamma ytorna. Vi samlas vid vindskyddet för att gå igenom vad som behöver göras. Dagen avslutas med gemensam korvgrillning.

Tag med en egen kaffekopp då vi inte köper in några engångsmuggar.

Vi ses!

/Styrelsen

30 mars, 2019
av admin
Inga kommentarer

Biträdande tillsynsperson

Föreningen har idag en tillsynsman som hjälper till med skötsel av odlingsområdet. Vi efterlyser nu en medlem som är intresserad av att tillsammans med nuvarande tillsynsman vara behjälplig i arbetet.

Uppgifterna omfattar bl.a. tillsyn av pumphus och vattnet, underhåll av skottkärror och vindskydd, närvaro vid harvning av gångar, beställa container och gödsel m.m.

Är du intresserad? Ta kontakt med styrelsen eller med nuvarande tillsynsman Yngve ute på området eller genom att mejla info@hallbyvallsodlarna.se

30 mars, 2019
av admin
Inga kommentarer

Frölotteri vid årsmötet

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som deltog vid årsmötet den sjunde mars.

Även i år arrangerades ett frölotteri som var mycket uppskattat och vi vill passa på att tacka Ulla de Verjer för bidrag av de fina odlarböckerna samt Blomsterlandet för sponsring med fröpaket etc.

Vill du bidra med något till kommande årsmöte? Hör gärna av dig till styrelsen!

info@hallbyvallsodlarna.se

7 februari, 2019
av admin
Inga kommentarer

KALLELSE TILL HÄLLBYVALLSODLARNAS ÅRSMÖTE 2019

Torsdagen 7 mars kl 18.45, Prästgårdsgatan 12

Samling och lotteri från kl 18.30.

Lokalen där mötet hålls tillhör en bostadsrättsförening och ligger i källaren till ett gulaktigt tegelhus på Prästgårdsgatan 12. Du hittar själva ingången vid den gavel av byggnaden som vetter åt väster, mot en park. Närmaste port är Prästgårdsgatan 12C.

I år blir lotteri med vinster! Ta därför gärna med kontanter till lotteriet.

Dagordning

§1 Val av mötesordförande

§2 Val av mötessekreterare

§3 Val av justeringsmän

§4 Frågan om mötet kallats i behörig ordning och godkännande av dagordningen

§5 Ekonomisk rapport för 2018*

§6 Verksamhetsberättelse för 2018*

§7 Revisionsrapport

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Förslag till budget för 2019*​

§10 Fastställande av medlemsavgiften

§11 Val av ordförande i föreningen

§12 Val av styrelseledamöter

§13 Val av suppleanter

§14 Val av revisor och revisorssuppleant

§15 Val av valberedning

* Ekonomisk rapport, budgetförslag, revisionsrapport och verksamhetsberättelse delas ut på mötet.

Välkomna!
Styrelsen för Hällbyvallsodlarna

17 september, 2018
av admin
Inga kommentarer

Hösttips om odlingen

Det man gör på hösten har man igen på våren. Höstgrävning ska ske då växterna slutar att växa. Lättast och lämpligast är det att gräva på hösten när jorden börjat frysa eller håller ihop av vatten. Det är viktigt att varje spadtag vänds ordentligt så att ev. växter kommer underst. De växter som kommer ner i jorden under höstgrävningen (så kallad gröngödsling), förbättrar jorden avsevärt.

Vissa år får föreningen hem gödsel på hösten. Om man vill sprida gödsel på sin lott på hösten så är det bäst att det sker före höstgrävningen. De som hellre vill mylla ner den på våren, sparar gödseln i en hög på lotten över vintern och sprider den sedan.

6 september, 2018
av admin
Inga kommentarer

Arbetsdag 16 september

Hej odlare!

Hoppas alla haft en fin sommar och är nöjda med sin skörd. Det är en fröjd för ögat att gå runt på området och se hur det prunkar och växer överallt!

På söndagen den 16 september är det dags för höstens arbetsdag. Vi samlas kl. 10.30 vid föreningens vindskydd och går tillsammans igenom vad som ska göras. Som vanligt är det de gemensamma ytorna som ska tas om hand, främst våra gångar.

Efter avslutat arbete möts vi igen kl. 13 vid vindskyddet för att äta grillad korv (vegetariska finns förstås också) med bröd och dricka en kopp kaffe tillsammans. Föreningen bjuder på detta. En nyhet är att vi uppmanar alla att ta med egna koppar till kaffet. Skälen till att vi vill slippa köpa in engångsmuggar är förstås både ekonomiska och miljömässiga.

Väl mött!

/Styrelsen

27 juni, 2018
av admin
Inga kommentarer

Facebook-grupp

Hej allesammans!

Nu finns det en Facebookgrupp för oss medlemmar i föreningen. I den gruppen kan vi dela tips och inspiration, be om råd, dela plantor eller fröer etc.

Administratör för gruppen är styrelsesuppleant Emelie Edin som ansvarar för föreningens hemsida. Kontakta gärna mig vid frågor genom att skriva ett direktmeddelande på Facebook.

 

Här kan ni gå med: https://www.facebook.com/groups/2271514569533118/

In och dela med er av era bästa odlingstips!

 

6 juni, 2018
av admin
Inga kommentarer

Tips från årshjulet – juni

Nu är det dags för plantor som dragits upp hemma att få komma ut. Det gamla rådet att inte göra detta före 6 juni, nationaldagen, gäller fortfarande. Men visst kan man chansa med en fiberduk på. Duken skyddar även mot stark sol som de små plantorna har svårt att klara. De som odlar dahlior vet också att plantorna inte ens tål så låg temperatur som +2 grader.

Olika typer av kål kan behöva odlas under duk eftersom kålfjärilar annars äter upp dem. Numera finns behändiga tunnlar att använda.

Pallkragar har blivit populärt och ger skydd för växterna. De kan rekommenderas för växter som man vill avskilja från övriga. Det finns nu väv som kan sättas över en pallkrage och som har gummiband. Praktiskt!

Om man använder sig av pallkrage, tänk då på att blanda upp plantjorden med lera eftersom den innehåller många mineraler som i sin tur ger nyttigare grönsaker.

När man sedan sätter ner sina plantor i jorden, är det viktigt att hacka och luckra upp så att rötterna får tillgång till luft – om inte, kvävs de av syrebrist. Enligt Yngve är detta den billigaste gödningen.

Juni är månaden då allt växer så det knakar, även ogräs. Det är jätteviktigt att rensa och hålla efterMan kan även förebygga ogräsets uppkomst genom att hacka och rensa.

Runt 10 juni inspekteras alla lotter och gångar av styrelsen för Hällbyvallsodlarna och då bör alla lotter vara rensade från ogräs och odlingen vara i full gång. Ingen lott är den andra lik och det är ju så kul! En av de viktigaste uppgifterna för oss alla är att vi håller efter ogräset så att det inte sprids på den egna lotten eller mellan lotterna.

29 maj, 2018
av admin
Inga kommentarer

Begränsa lupinerna

När styrelsen gjort sina synvandringar har det noterats att det finns mycket lupiner på lotterna. De är visserligen vackra, men sprider sig väldigt och är svåra att bli av med. Vi uppmanar därför alla som vill ha lupiner att se till att de inte sprider sig. Det görs bäst genom att kapa blomstjälkarna innan fröna mognar. Rötterna klarar övervintring bra och fröna i marken bevarar sin grobarhet i över 50 år, enligt Länsstyrelsen i Dalarna.