Hällbyvallsodlarna

Odlingslotter i Luthagen

KALLELSE TILL HÄLLBYVALLSODLARNAS ÅRSMÖTE 2019

| Inga kommentarer

Torsdagen 7 mars kl 18.45, Prästgårdsgatan 12

Samling och lotteri från kl 18.30.

Lokalen där mötet hålls tillhör en bostadsrättsförening och ligger i källaren till ett gulaktigt tegelhus på Prästgårdsgatan 12. Du hittar själva ingången vid den gavel av byggnaden som vetter åt väster, mot en park. Närmaste port är Prästgårdsgatan 12C.

I år blir lotteri med vinster! Ta därför gärna med kontanter till lotteriet.

Dagordning

§1 Val av mötesordförande

§2 Val av mötessekreterare

§3 Val av justeringsmän

§4 Frågan om mötet kallats i behörig ordning och godkännande av dagordningen

§5 Ekonomisk rapport för 2018*

§6 Verksamhetsberättelse för 2018*

§7 Revisionsrapport

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Förslag till budget för 2019*​

§10 Fastställande av medlemsavgiften

§11 Val av ordförande i föreningen

§12 Val av styrelseledamöter

§13 Val av suppleanter

§14 Val av revisor och revisorssuppleant

§15 Val av valberedning

* Ekonomisk rapport, budgetförslag, revisionsrapport och verksamhetsberättelse delas ut på mötet.

Välkomna!
Styrelsen för Hällbyvallsodlarna

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.